Kapliczka przydrożna Warmia iMazury

Drewniana kapliczka z rzezbą świętego.
Daszek pokryty gontem.